Lukáš a Evka

na prechádzke v parku
neutekaj
obrucky
pred Thermiou
pred kostolom
staroba stromov
zaľúbené pohľady